veranderende wet- en regelgeving

Hoe kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze voldoen aan steeds veranderende regelgeving?

Bedrijven worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving. Omdat wetten regelmatig worden gewijzigd, kan dit leiden tot uitdagingen bij het naleven van deze nieuwe regels. De wijzigingen kunnen variëren van eenvoudige veranderingen in rapportagevereisten tot meer ingrijpende wetswijzigingen die van invloed zijn op de gehele bedrijfsvoering. Om mogelijke boetes en reputatieschade te voorkomen, moeten bedrijven dan ook proactief zijn en zich actief bezighouden met compliance. Hieronder volgen enkele manieren waarop bedrijven ervoor kunnen zorgen dat ze voldoen aan steeds veranderende regelgeving.

1: op de hoogte blijven van veranderingen in de regelgeving

De allereerste stap is op de hoogte blijven van veranderingen in de wet- en regelgeving. Pas wanneer men goed op de hoogte is van het reilen en zeilen, is het mogelijk om hier actief op in te spelen. Zorg ervoor dat uw kennis van de huidige wet- en regelgeving actueel en up-to-date is. Wetgeving en regelgeving van de overheid, zowel landelijk als plaatselijk, vindt u op de website van de overheid. De wetgevingskalender geeft inzicht in de wetten die eraan komen en de inwerkingtreding van deze nieuwe wetten. Ook een branchevereniging kan vaak handige informatie verschaffen.

2: een compliance manager aanstellen

Wat ook kan helpen is om één persoon aan te wijzen die zich bezig gaat houden met alles rondom compliance. Deze persoon wordt ook wel een compliance manager of compliance officer genoemd. Zo kan een compliance manager of compliance officer bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het identificeren van nieuwe regelgeving, het instrueren en trainen van medewerkers en het toezien op naleving van de nieuwe wetten en regels.

3: samenwerken met externe adviseurs

Komt u er zelf niet uit? Dan kunt u externe adviseurs inschakelen die u kunnen helpen bij het identificeren van nieuwe regelgeving. Ook kunnen zij helpen bij het ontwikkelen van strategieën om aan de nieuwste wet- en regelgeving te voldoen.

4: gebruik maken van een compliance management tool

Last but not least mag een goede en up-to-date compliance management tool niet ontbreken. Een compliance tool maakt het veel eenvoudiger om aan de continu veranderende regelgeving te voldoen. Pharius is een applicatie die u hierin kan ondersteunen. Deze software geeft overzichtelijk weer hoe compliant uw bedrijf op dit moment is en waar u verbeteringen door moet voeren om eventuele boetes voor non-compliance te voorkomen. Een effectief compliance management programma is een noodzakelijk onderdeel om de weg in het web van wet- en regelgeving niet kwijt te raken.

About the author